top of page
Šta je CIDP?

Hronična upalna demijelinizirajuća polineuropatija (CIDP) je stečeni imuno-posredovani upalni poremećaj perifernog nervnog sistema. Poremećaj se ponekad naziva hronična polineuropatija relapsa ili hronična upalna demijelinizaciona polyradiculoneuropatiya (jer to uključuje i živačano korijenje). CIDP je usko povezana sa Guillain-Barré sindrom i smatra se kao hronična vrsta ove akutne bolesti. Njeni simptomi su slični progresivnoj upalnoj neuropatiji. Asimetrična varijanta CIDP je poznata kao Lewis-Sumner sindrom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijagnoza

Dijagnoza se obično vrši putem kliničkog neurološkog pregleda. Pacijenti obično osjećaju slabost, trnce, bol i poteškoće pri hodanju. Oni mogu dodatno osjećati i nesvestice pri stojanju ili jak bol u ekstremitetima. Neki pacijenti mogu imati iznenadne pojave bolova u leđima ili vratu te jake bolove u donjim ekstremitetima. Ovi simptomi su obično progresivni i mogu biti isprekidani.

Na ispitivanju, bolesnici mogu imati slabost i gubitak dubokih refleksa tetiva. Također može postojati atrofija mišića i trzanje.

Većina stručnjaka smatra da trajanje simptoma mora biti duže od 8 sedmica za dijagnozu CIDP-a.

 

Dijagnoziranje

 

  • Elektrodijagnostika - elektromiografija (EMG)

  • Serum test isključiti druge autoimune bolesti.

  • Spinal Tap i serumski test za anti-ganglioside antitijela, koja su jedan ogranak CIDP bolesti, kao što je anti-GM1 anti-GD1a anti-GQ1b.

  • Sural Biopsija živca.

 

 

 

 

 

 

Tretman

Prve faze liječenja za CIDP uključuje kortikosteroide (npr. prednizon), plazmafereze (razmjena plazme) i intravenski imunoglobulin (IVIG), koji mogu biti propisani sami ili u kombinaciji sa Imunosupresorskim lijekovima.


IVIG i plazmafereze su se pokazali korisnom studijom. Unatoč manjoj efikasnosti, kortikosteroidi se smatraju standardnim terapijama zbog svoje duge istorije korištenja i isplativosti. IVIG je vjerojatno prva faza CIDP tretmana, ali je izuzetno skupa (u SAD-u, jedna doza 65 g Gamunex branda u 2010. godini je košta $ 8000, ne uključujući druge naknade, kao što su medicinska sestra, uprava itd. Gamunex brand IVIG je jedini brand koji je Američka FDA odobrila u liječenju CIDP.

 

Uz korištenje odgovarajućih lijekova, fizikalna terapija može poboljšati mišićnu snagu, funkciju i pokretljivost, te minimizira atrofiju mišića, tetiva i distorzija zglobova.

Oporavak

Kao i kod multiple skleroze, nije moguće predvidjeti sa sigurnošću kako će CIDP utjecati na pojedinca u budućnosti. Bolest je različita i varira kod svakog pacijenta. Na početku bolesti svakom oboljelom je teško, ali većina oboljelih se značajno oporavi.
Ukoliko se dijagnozira rano te krene liječenje sprečava se gubitk aksona živca. Međutim, mnogi pojedinci se kasno odluče javiti doktoru što može dovesti do dugoročnog morbiditeta i smanjene kvalitete života.
Važno je izgraditi dobar odnos s doktorima, i specijalistima. Zbog rijetkosti bolesti, mnogi doktori se s njom nisu susreli ranije. Svaki slučaj CIDP-a je drugačiji. Zbog varijabilnosti i ozbiljnosti te napredovanja bolesti, doktori neće moći dati sigurnu prognozu. Period eksperimentiranja s različitim režimima liječenja vjerovatno će biti neophodan kako bi se otkrio najprikladniji tretman za pacijenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page