top of page
O nama

Naše opredjeljenje je pružiti podršku onima koji su oboljeli od GBS, CIDP i njegovim varijantama tako da svaki pacijent dobije ranu dijagnozu, odgovarajuće liječenje, i priliku za potpuni oporavak.

Donirajte
Vi možete

promjeniti

nečiji život
 

Saznajte i kako, kontaktirajte nas>

        
Ciljevi
  • Pružiti emotivnu podršku i resurse pacijentima, starateljima i njihovim obiteljima u suočavanju sa svojom bolešču

  • Pružiti, kada je to moguće, posjete onima koji trenutno borave u bolnicama i centrima za rehabilitaciju te ponuditi moralnu podršku i ohrabrenje.

  • Pružanje informacija i literature o GBS i CIDP tako da pacijenati, staratelji i njihove obitelji mogu znati šta da očekuju za vrijeme bolesti.

  • Stvoriti svijest i pomoći educirati javnost i medicinske zajednice o GBS i CIDP

  • Ohrabriti i podstaknuti istraživanja uzroka, liječenje i druge aspekte GBS i CIDP

  • Usmjeriti bolesnike s dugoročnim invaliditetom na sredstva za zanimanja, financijsku, emotionu i druge pomoći

bottom of page